Print This Page

Lešenie

ALTRAD MOSTOSTAL

Systém lešenia ALTRAD MOSTOSTAL je vytvorený z prefabrikovaných častí.

Hlavné konštrukčné časti sú:

  • Zvislý rám (oceľový rám ABSSR, oceľový zvislý vyrovnávací rám ABSASR)
  • Podlážky (oceľová podlaha BSTB, podlaha z plného dreva BVHB a kombinovaná podlaha BKB)
  • Zavetrenie (diagonálna výstuha BDS) na vonkajšej strane lešenia

Šírka celého systému je 0,732m. Dĺžky polí sú 2,57 a 3,07 a tiež dĺžky 1,57 a 2,07, ktoré slúžia prevažne pre prispôsobeniecelkovej dĺžky lešenia.
Oceľové zvislé rámy ABSSR majú výšku 2,0 m a tým určujú vzdialenosť pracovných podláh. Nastavujú sa pomocou hore umiestnených rúrových spojovvo výške pracovnej zóny. Podlahy sa zavesia do horných priečok U – žľabov oceľových zvislých rámov ABSSR čím zregulujú lešenie do pravého uhla ako aj paralelne k fasáde. Držadlá zábradlí ( jednoduché ABEG, dvojité ABSDG) sú spojené pomocou klinových uzáverov s oceľovým zvislým rámom ABSSR.
Diagonálne výstuhy BDS sú upevnené na oceľovom zvislom ráme ABSSR, hore vo výseku plechu zosilňujúceho rohový spoj rámu a dole pomocou polospojky. Lešenie sa sme montovať, meniť a demontovať len pod dohľadom oprávnenej osoby a odborne spôsobilými pracovníkmi, ktorí boli špeciálne vyškolený pre túto prácu.

LESENIE